Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast verzorgt het decanaat diverse interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over vakken- en beroepenvoorlichting. Ook organiseert het decanaat LOB-gerelateerde workshops en attendeert zij mentoren en vakdocenten op relevante activiteiten van MBO-onderwijsinstellingen voor aankomende studenten.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij de decaan mevr. M. Vossen (m.vossen@stichtinglvo.nl) en LOB-coördinator dhr. P. Damgrave (p.damgrave@stichtinglvo.nl).

 

 

 

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.