Atheneum

Het atheneum is een zesjarige opleiding en een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) zonder de klassieke talen Grieks en Latijn. De exameneisen zijn gelijk voor alle vwo-leerlingen, maar gymnasiasten doen in tegenstelling tot de atheneumleerlingen ook eindexamen in ten minste één van de klassieke talen. Sinds de nieuwe inrichting van de Tweede Fase (de laatste drie leerjaren) doet iedere leerling eindexamen in een of twee van de vier profielen:

- Cultuur & maatschappij
- Economie & Maatschappij
- Natuur & Gezondheid
- Natuur & Techniek

 Je kunt de eerste twee leerjaren volgen op het BRAVO! College.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.