BIVAK.Tech

Het BRAVO! College zet met lokale partners na ruim 20 jaar het techniekonderwijs in Cranendonck weer terug op de kaart! Huidige groep 8-leerlingen met het advies voor basis, kader en mavo kunnen zich aanmelden voor de techniekopleiding op het BRAVO! College. Een unieke opleiding waarbij een leerling een vmbo-diploma haalt middels een continue connectie met het bedrijfsleven. Een belangrijke stap voor het onderwijs, de lokale ondernemers en de gemeenschap Cranendonck.

Verbinding bedrijfsleven

Er wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het lokale bedrijfsleven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leslocaties bij de bedrijven uit diverse branches. Zodoende blijft de overdracht van kennis en het werken met de nieuwste materialen up-to-date. Mbo-opleidingen uit Brabant en Limburg hebben zich al gemeld als partner om een doorlopende leerlijn te realiseren. Hier zijn we momenteel nog mee bezig. Door het aanbieden van een hoogwaardige en innovatieve technische opleiding hopen alle betrokkenen dat de leerlingen die nu nog dagelijks naar België gaan voor vakonderwijs, kunnen worden behouden voor de school in Cranendonck en lokale technische vacatures beter kunnen worden ingevuld. 

Informatie

Meer informatie? Bekijk dan het filmpje onderaan op deze pagina. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met onze sectordirecteur Ruben Barten via het algemene schoolnummer (0495 49 14 32) of via e-mail (r.barten@stichtinglvo.nl).

 
LVO Weert

Het BRAVO! College maakt onderdeel uit van het cluster LVO Weert. Binnen dit cluster wordt er samengewerkt met de technische opleidingen van Het Kwadrant (vakmanschap) en de Philips van Horne (technologie). De BIVAK Tech opleiding van het BRAVO! College geldt als één van de pijlers in het regionaal plan ‘Sterk Techniek Onderwijs’.

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.