Gemengd theoretische leerweg

De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort MAVO) is de opvolger van de mulo of ulo. Het wordt ook vaak MAVO genoemd, maar in toekomstige uitingen zul je gemengd en theoretisch weer veel zien terugkomen. 

De opleiding duurt vier jaar en bereidt voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en omvat mede algemene vorming.

De leerlingen van de gemengd-theoretische leerweg starten op BRAVO! College Cranendonck in één van de volgende brugklassen:

  • 1 VMBO-kader/gemengd-theoretisch gecombineerd
  • 1 Gemengd-theoretisch/HAVO

De opleiding heeft een onderbouw en een bovenbouw. In de bovenbouw, het derde en vierde leerjaar, gelden voor de theoretische leerweg een aantal sectoren:

  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • Landbouw

GT-leerlingen kunnen de volledige, vierjarige opleiding afmaken op het BRAVO! College.

 

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.