HAVO

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De Havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding. De opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. De havodiploma geeft tevens toegang tot het VWO. Een havo-leerling kiest voor aanvang van het vierde schooljaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel. Er zijn vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Havo-leerlingen vervolgen de bovenbouw van hun studie op een andere school.  

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.