Topsport Talentschool

De scholen van LVO Weert voeren officieel de status van 'Topsport Talentschool'. Het BRAVO! College motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Om in aanmerking te komen voor de Topsport-faciliteiten dien je in het bezit te zijn van een talentenstatus, toegekend door de sportbond. Ben je in het bezit van een topsportpas toegekend door Topsport Limburg? Ook dan word je zoveel mogelijk begeleid.
 

Topsport

Een Topsport talentschool is een school waar sporttalenten onderwijs en sport samen kunnen ontwikkelen. Deze begeleiding krijgen ze vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt Het College samen met Topsport Limburg/Brabant; twee van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. De organisatie kent de sporters hiervoor bepaalde statussen toe, die het niveau aangeven waarop de sporter presteert. Alle niveaus worden door het NOC*NSF begeleid. De hoogste status, de A-status, wordt bereikt als een sporter eindigt bij de eerste acht van een EK of WK. Echter, hier gaat een hele weg aan vooraf en de school speelt daarin een belangrijke rol…

Aangepast onderwijs

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. De school biedt daarom extra faciliteiten. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. Maatwerk daar gaat het om. Faciliteiten die je als sporttalent kunt krijgen, zijn:

 • Een flexibel rooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
 • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
 • Uitstel of vermindering van huiswerk.
 • Voorzieningen om achterstanden door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken.
 • Uitstel of aanpassing van repetities, schoolonderzoeken en/of schoolexamens.
 • Begeleiding van de 'Topsport talentschool'-coördinator.
 • Gespreid examen over twee schooljaren.
 • Bemiddeling sportaccommodatie.


Toelatingsvoorwaarden

Via de coördinatoren van de school kan een aanvraag worden ingediend om als Topsport talent-leerling te worden toegelaten. Inschrijving is mogelijk indien een leerling aan één van de volgende voorwaarden voldoet: de leerling...

 • is een jeugdsporter op het hoogste landelijke niveau van zijn of haar leeftijdscategorie;
 • behoort tot de hoogste categorie van sporters (de zogenaamde A- of B-categorie volgens de NOC*NSF indeling);
 • maakt minimaal deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie;
 • is voetbaltalent spelend op het hoogst mogelijke landelijke niveau in zijn leeftijdsklasse.


Kosten

Aan de topsportbegeleiding zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden. Mocht in individuele gevallen een bijdrage noodzakelijk zijn, dan wordt dit in overleg met de ouders/verzorgers geregeld.


Download hier de folder Topsport Talentschool

Voor vragen over de Topsport talentschool kan contact op worden genomen met de coördinator LOOT mw. Peters (c.peters@lvo-weert.nl).

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!