Centraal Examen

In 2023 zijn er enkele kleine maatregelen tijdens de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Zo wordt het tweede tijdvak uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen. Er worden geen aanpassingen gedaan aan de examens zelf, de mogelijkheden tot herkansing of het inzetten van een duimregeling zoals voorgaande jaren. 


Tijdvakken 2024

  • Tijdvak 1: dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29 mei 2024.
    Bekendmaking N-termen (uitslag): woensdag 12 juni 2024.
  • Tijdvak 2: dinsdag 18 juni tot en met dinsdag 25 juni 2024.
    Bekendmaking N-termen (uitslag): dinsdag 2 juli 2024.


  • De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli.
  • De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli.

Examenrooster 2024Examenreglementen


Draaiboek Centraal Examen


ExamensecretarisProgramma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. De PTA's zijn hier te vinden.

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.