Centraal Examen

In 2023 zijn er enkele kleine maatregelen tijdens de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Zo wordt het tweede tijdvak uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen. Er worden geen aanpassingen gedaan aan de examens zelf, de mogelijkheden tot herkansing of het inzetten van een duimregeling zoals voorgaande jaren. 

examenperiode.png

Examenrooster 2023Examenreglementen


Draaiboek Centraal Examen


ExamensecretarisProgramma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. De PTA's zijn hier te vinden.

 

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.