Nieuws
Verlofbriefje

Verlofbriefje

Via deze weg willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) erop wijzen dat het tijdig inleveren van een verlofbriefje verplicht is voor al...
Nieuwe toiletten

Nieuwe toiletten

U heeft het misschien al van uw zoon of dochter gehoord, maar we zijn op school vanaf de zomervakantie bezig met een verbouwing va...
Risico’s in het verkeer

Risico’s in het verkeer

Een nieuwe school betekent dat uw kind vaak te maken krijgt met een nieuwe, vaak langere en complexere route naar school. Het krij...
Lezing mobiliteit, hightech en de toekomst

Lezing mobiliteit, hightech en de toekomst

Zelfrijdende auto’s, Uber, drones en andere ontwikkelingen in de hightech zetten de mobiliteit van mensen en het transport van goe...
Reminder: samenwerking school en schoolfotograaf

Reminder: samenwerking school en schoolfotograaf

Graag willen wij nogmaals de samenwerking tussen de school en schoolfotograaf onder uw aandacht brengen in verband met de regels v...
Klassenindeling nieuwe schooljaar

Klassenindeling nieuwe schooljaar

De nieuwe klassenindeling voor de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 voor het nieuwe schooljaar zal aan het eind van deze week naar...
Slagingspercentage BRAVO! 98,1%

Slagingspercentage BRAVO! 98,1%

Vanochtend zijn de resultaten van de herkansingen van het Centraal Schriftelijk Eindexamen binnengekomen en die resultaten waren g...
Nieuwe locatiedirecteur Philips van Horne

Nieuwe locatiedirecteur Philips van Horne

Peter Paul Truijen, de huidige locatiedirecteur van het Romboutscollege Brunssum, wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot locatiedir...
Kennismakingsavond nieuwe brugklassers

Kennismakingsavond nieuwe brugklassers

De nieuwe leerlingen (schooljaar 2019-2020) hebben op maandag 17 juni kennis gemaakt met hun toekomstige klasgenootjes en mentoren...
Uitslag eindexamens

Uitslag eindexamens

Afgelopen woensdag kregen onze 4-Mavo-leerlingen de langverwachte uitslag van hun eindexamen. De uitslag is als volgt: 85,2% van d...
Mentordag

Mentordag

Op maandag 1 juli is er voor alle klassen een mentordag. Voor sommige klassen kan dit ook op vrijdag 28 juni plaatsvinden. De leer...
Eugène Bernard benoemd tot voorzitter College van Bestuur

Eugène Bernard benoemd tot voorzitter College van Bestuur

Drs. Eugène Bernard MPM is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voo...
Grote Philips van Horne jubileumloterij

Grote Philips van Horne jubileumloterij

De uitgifte van de prijzen van de grote Philips van Horne jubileumloterij is in volle gang. De afgelopen dagen zijn al heel veel w...
Sportdag

Sportdag

A.s. vrijdag 7 juni zullen alle leerlingen van onze school deelnemen aan de Sportdag van LVO-Weert.De leerlingen van leerjaar 1 zu...
Jongerengedrag.nl

Jongerengedrag.nl

Wij vragen uw aandacht voor Jongerengedrag.nl. Jongerengedrag.nl is een onafhankelijke, non-profit organisatie met vrij toegankel...
Ouderraad: BRAVO! College Tour

Ouderraad: BRAVO! College Tour

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en docenten, In samenwerking met gemeente Cranendonck, Vrienden van het Schepenhuis en Met...

BRAVO! College Cranendonck

Een school die midden in de wereld staat.