Kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften en een gedragscode ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze code en voorschriften ingestemd. De code en de voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op ons gedrag en onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar een code en voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. De gedragscode bestaat uit de 10 gouden regels over gedrag van LVO zoals genoemd op de pagina 'Regels en afspraken'. De dresscode gaat vooral in op wat je echt niet kunt dragen op school.

 

Dresscode

  • De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij Lichamelijke Opvoeding, in de laboratoria en de praktijklokalen.
  1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
  2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
  3. Tijdens de lessen LO dient de leerling functionele kleding te dragen zoals de school deze voorschrijft.
  • De kleding mag niet aanstootgevend zijn. De leerling kan daar op worden aangesproken;
  • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn.
  • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar zijn.
  • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken. Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.

 

BRAVO! College Cranendonck

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!